Kategorier
Nyheter

Skyddsombud24: Oklart med elevskyddsombud på länets gymnasium

Skyddsombud24 har genomfört en undersökning på 30 gymnasium i Västmanland. Efter undersökningen står det oklart om vissa gymnasium faktiskt har elevskyddsombud.

Frågan vi ställde var ”har ni ett elevskyddsombud på ert gymnasium”?

Syftet med undersökningen var att se över hur mycket inflytande elever på gymnasium i Västmanland får gällande arbetsmiljön.


Din roll som elevskyddsombud

När du har blivit vald till elevskyddsombud ska du göra dig känd bland dem du representerar. Det är ju bland annat meningen att eleverna ska kunna gå till dig med problem som de behöver få diskuterade i skolledningen. Din uppgift är att föra fram elevernas åsikter och krav på arbetsmiljön.

Som elevskyddsombud ska du representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Det gäller både den fysiska och den psykosociala miljön. Du behöver vara lyhörd för hur stämningen är på skolan och vad som brister i arbetsmiljön.

Du behöver också känna till reglerna som ställer krav på arbetsmiljön. Det är också bra att känna till skollagen och läroplanen eftersom de styr skolans undervisning.

Som elevskyddsombud ska du

  • vara med på skyddsronder
  • delta i planering av ombyggnad av skolan
  • delta när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

Du ska bevaka att skolan utför skyddsronder både för den fysiska och psykiska miljön.


Källa: av.se

Kategorier
Nyheter

Hösten är här – dags att se över arbetsmiljön på arbetsplatsen

Hösten är en bra tid att mäta arbetsmiljön på din arbetsplats. Oavsett hur den ser ut rent fysiskt, kan en mätning eller undersökning hjälpa dig som skyddsombud att få en klar bild av hur dina kollegor mår, fysiskt som psykiskt.

Som skyddsombud har du rätt att utföra undersökningar som exempelvis att dela ut enkäter där dina kollegor får fylla i hur de mår – anonymt. Detta ger dig som skyddsombud underlag att gå vidare med till din arbetsgivare.

Ofta talar man om en så kallad ”6 6a”. Förutom att begära åtgärder från arbetsgivaren via direkta eller indirekta hot av arbetsmiljön, kan man även använda kapitlet och paragrafen till att utföra undersökningar av arbetsmiljön.

Det står såhär: ”Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran”.

Tips om enkäter som kan vara bra att använda finner du här.