Nyheter

Truckanvändning måste riskbedömas på företag i Skinnskatteberg

Företaget måste undersöka arbetsförhållandena vid användning av truck inom verksamheten och bedöma riskerna för att arbetstagarna kan drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Det måste måste särskilt beaktas i undersökningen, egenskaperna hos truckarna, hur truckarna ska användas, miljön där truckarna ska användas, belastningsergonomiska förhållanden, behovet av skyddsutrustning, arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper, skötsel och underhåll av truckarna.

Företaget måste genomföra de åtgärder som riskbedömningen ger anledning till. De åtgärder som de inte genomför omgående ska skrivas ned i en handlingsplan, där det framgår när åtgärderna ska vara genomförda och vem som har ansvaret för att de genomförs. Kraven i 7 – 22 §§ AFS 2006:5 ska alltid vara uppfyllda. Se 3 och 5 §§ AFS 2006:05 samt 4, 8 och 10 §§ AFS 2001:01.
För den fullständiga handlingen i detta ärende, vänligen maila Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoverket@av.se och ange diarienummer: 2018/020937.

Taggar
Back to top button
Close

Adblock upptäckt

Vänligen överväg att stötta oss genom att inaktivera din adblocker.